Antall dager mellom to datoer

Angi datoen i ISO-8601-format: åååå-mm-dd. Eller trykk på feltet og velg dato i kalenderen.


start:
stopp:
 
Resultat: [dag]

Legg til (eller trekke fra) en dato

start:
 
år:
måned:
uke:
dag:
  =
 
Resultat: .