Ukraina sommertid, vintertid 2019, 2020, 2021, 2022


Ukraina ha mer enn en tidssone:

(Europe/Kiev) Kiev
(Europe/Uzhgorod) Uzjhorod
(Europe/Zaporozhye) Zaporozhye